JOGI NYILATKOZAT 

Jelen dokumentum a MIG-ráció Kft. tulajdonában lévő és általa üzemeltett

 • www.novellapalyazat.hu, www.irodalmipalyazat.hu, www.irodalmipályázat.hu, www.irodalmipályázat.hu, www.verspalyazat.hu

weboldalakra (továbbiakaban: Weboldalak) vonatkozó Felhasználási Feltételeket, Fórumszabályzatot és Adatkezelési Nyilatkozatot tartalmazza. A MIG-ráció Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

Az alábbi Felhasználási feltételek a Weboldalak felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön a weboldal használatával elfogad.

A Weboldalakat a MIG-ráció Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti, és a Weboldalak az Üzemeltető tulajdonát képezi. A Weboldalak felépítése, szerkezete és tartalma vonatkozásában tájékoztatás kérhető, illetőleg azzal kapcsolatban észrevétel tehető az Üzemeltető felé.

A Weboldalak tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, és mint ilyen, a szellemi alkotásokat megillető jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető fenntart minden jogot a Weboldalakon közzétett tartalom (szöveges és grafikai megjelölések, beépített képi és látványelemek, termékcsomag elnevezések, fotók, stb.) felhasználása vonatkozásában, a Weboldalak tartalma, illetőleg annak valamely részének felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A látogató a Weboldalak tartalmának egyes részeit - kizárólag magán célra, üzleti célt közvetve sem szolgáló felhasználás céljából - számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag a Weboldalakra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a Weboldalakra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti.

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

Jogosulatlan vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén az Üzemeltető jogosult a jogsérelem jellegének megfelelő eljárást megindítani.

Nem terheli felelősség az Üzemeltetőt a Weboldalak látogatóival szemben azon károkért, amelyek a Weboldalak eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség Üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak, ugyanakkor minden tőle telhetőt megtesz az ilyen esetek elkerülése érdekében.

Az Üzemeltető minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalakon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg tőlük átvett tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/a tartalom külső elérhetőségi helyére történő utalással. Az Üzemeltető a külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén az Üzemeltető törli, vagy módosítja a külső tartalomra történő hivatkozást.

A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.

FÓRUMSZABÁLYZAT 

Általános rendelkezések

Az irodalmipályázat.hu weboldalon a  fórum szolgáltatás keretén  belül a Felhasználók Fórumszabályzat keretei között írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket; (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé. A szolgáltatást a MIG-ráció Kft (továbbiakban: Szolgáltató) nyújtja a Fórumszabályzatban leírt feltételekkel.

A Felhasználói Tartalmak közzétételének feltétele az irodalmipályázat.hu weboldalon történő regisztráció.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen Fórumszabályzat tartalmaz Amennyiben a Felhasználói Tartalom a Fórumszabályzatba ütközik, a Szolgáltató jogosult a a Felhasználói Tartalom eltávolításáról, illetve az adott Felhasználó fórumszolgáltatásból történő kitiltásáról.

A szolgáltatást mindenki csak saját felelősségedre használhatja. Felhasználó felelős a felhasználói névvel végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

Valamennyi fórumos aktivitásért, amely a Felhasználói neve alatt történik, a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomásodra jut, hogy ezen adatait más személy illetéktelenül használja, a Felhasználó köteles ezt az info(kukac)irodalmipalyzat.hu e-mail címen jelezni a Szolgáltató felé.

Részletes szabályok

A Felhasználók szabadon és általuk választott fantázianeveken írnak az adott fórumban, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg. A Fórumokon közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban a Szolgáltató semmifajta kontrollt nem végez, így a vállalat semmilyen értelemben nem vonható felelősségre a Fórumon elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt.

Felhasználó nem tehet közzé olyan információkat, amelyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket.

Felhasználó nem tehet közzé olyan információt amely reklámtevékenység folytatásának minösül.

Felhasználó nem helyezhet el a Fórumon az olvasó-,vagy a mi rendszerünk működését befolyásoló kódot.

Tilos

 • a Felhasználói Tartalmakban trágár kifejezéseket, megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
 • a személyeskedés, különösen ami egy másik Felhasználót zavarhat kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt
 • politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni
 • mások befeketítésére alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
 • mások szerzői jogát sérthető tartalmakat elhelyezni,
 • mások személyes adatait közzétenni
 • obszcén / pornográf tartalmakat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni / keresni
 • olyan termékeket kínálni / keresni, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg
 • olyan termékeket kínálni / keresni  amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak),
 • a moderátorok döntését kritizálni és a törölt hozzászólásokat újra rögzíteni;
 • vállalkozások termékeit / jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni

Moderálási Alapelvek

A Szolgáltató moderátorok segítségével próbálja meg szúrópróbaszerűen megtalálni azt a tartalmat, melyek a Fórumszabályzatba ütköznek. A moderátorok jogosultak  egyes hozzászólások törlésére, de akár a Felhasználó fórumszolgáltatáshoz kapcsolódó jogosultságát is megszüntethetik.

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják.

A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére. A vulgáris tartalom esetében azonban az érintett és a közízlést sértő tartalom csillagozva jelenik meg.

A felhasználók segíthetik a moderátorok munkáját azzal, hogy amennyiben az irodalmipályázat.hu fórumán elérhető valamely információ jogsértő, azt jelzi a szolgáltató felé az info(kukac)irodalmipalyazat.hu e-mail címen. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja.

A moderátorok nem kötelesek indokolni a moderálással kapcsolatos döntéseiket. 

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Fórumszolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.

A Szolgáltató jelen Fórumszabályzat megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges módosításokról a Felhasználók értesítést kapnak az irodalmipályázat.hu weboldalon, illetve az irodalmipályázat.hu hírleveléből. 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

A MIG-ráció Kft. ezúton teszi közzé az adatvédelmi és - kezelési elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelező érvényűnek tekint. A MIG-ráció Kft., mint a Weboldalak tulajdonosa és üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő) a személyes adatok kezelésére és védelmére a lehető legnagyobb figyelmet fordítja.

A Weboldalakon elérhető IRODALMIPÁLYÁZAT.HU adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Weboldalak Jogi nyilatkozat linkjén keresztül.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a Weboldalak felhasználói által az oldal használata során megadott és az Adatkezelő számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

A Weboldalak bizonyos szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes felhasználói regisztrációt követően vehetőek igénybe. A regisztráció során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak. A Weboldalak üzemeltetője a felhasználóinak személyes adatait, bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, azokat harmadik személyek számára a felhasználók előzetes beleegyezése nélkül hozzáférhetővé nem teszi.

A felhasználói regisztráció során az alábbi adatok megadása feltétele a sikeres regisztrációnak:

 • név
 • e-mail cím
 • felhasználói név
 • választott jelszó
 • Cím

Pályázatok benyújtása során az alábbi adatok megadása szükséges:

 • jelige
 • számlázási név
 • számlázási cím
 • számlázási e-mail cím

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A felhasználói regisztráció és a pályázat benyújtása során megadott adatok közül kizárólag a név, számlázási név, a  cím, a  számlázási cím, az e-mail cím  és a számlázási e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése.

Különleges adatnak minősül a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy másvilágnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az Adatkezelő különleges személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

A felhasználó regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Az üzemeltető/adatkezelő adatai, elérhetősége

MIG-ráció Kft.

Székhely: 1028 Budapest, Len utca 10.

Cégjegyzékszám: 01-09-945816

Adószám: 22944135-2-41

E-mail: info(kukac)irodalmipalyazat.hu

vissza a tetejére