ÚJ VIZEKEN ÍRÓSULI

Szabályzat
Alapelvek Értékelők Tagok száma:
Költségek és kedvezmények   Letölthető dokumentumok

8

Az Új Vizeken Írósuli alapvető célja, hogy a kezdő írók visszajelzéseket, tanácsokat kapjanak a kortárs magyar irodalomban elismert íróktól, irodalmároktól, akik értékelésükkel, javaslataikkal segítik pályájuk elején lévő "kollégáikat". Az Új Vizeken Írósuli tulajdonképpen egy internetes irodalmi közösség, melynek tagjai számára egy internetes felületen keresztül nyilik lehetősége az egymás munkáinak és adott esetben a művek értékeléseinek megismerésére. Tudjuk, hogy sok kezdő irodalmár kerül szembe azzal, hogy az irodalmi szerkesztőségek nem adnak visszajelzést a beküldött alkotással kapcsolatban, az Új Vizeken Írósuli ebben próbál segítséget nyújtani a résztvevők számára.

Amit ígérni/adni tudunk:

 • őszinte értékelést, abban hiszünk, hogy a Tagoknak szembesülniük kell a valósággal, még ha az néha fájdalmas is, a jó dolgokat ki kell emelni, a kevésbé jó dolgokra pedig rá kell mutatni, ahhoz hogy az ember fejlődni tudjon
 • egy olyan közösséghez való tartozás lehetőségét, ahol a közel azonos helyzetben lévő kezdő irodalmárok - akár egymást segítve  - fejleszthetik írói képességeiket

Nem igérhetjük a következőket:

 • irodalmi megjelenést különböző irodalmi orgánumokban, a legjobb alkotások az irodalmipályázat.hu portálon kerülhetnek megjelenítésre a nagyközönség számára
 • könyvben való megjelenést
 • garanciát arra, hogy befutott írókká válnak tagjaink
 • akkreditált képzést

Kiknek ajánljuk?

Olyan kezdő vagy a pályája elején lévő íróknak, irodalmároknak, akik szeretnének visszajelzést kapni műveik kapcsán a mai kortárs irodalom jeles képviselőitől és

 • nincs lehetőségük különböző irodalmi körökbe eljárni, ahol személyes visszajelzéseket kapnának alkotásaikról
 • ki akarják élvezni az internet adta kényelmes lehetőségeket
 • egyszerre több jeles kortárs író vélemyényére is kiváncsiak
 • kapcsolatba szeretnének kerülni más kezdő írókkal

 

Szabályzat (lap tetejére)

Alapfogalmak

Írósuli

Új Vizeken Írósuli

Üzemeltető

MIG-ráció Kft (1028 Budapest Len u. 10)

Tag

Azon természetes személy, aki a belépési nyilatkozat Üzemeltető részére történő megküldésével és az éves részvételi díj megfizetésével igénybe kívánja venni az Írósuli valamely szolgáltatását.

Alapelvek

Azon elvek, melyet betartása a Tagok számára kötelező. Az Alapelvek az http://www.irodalmipalyazat.hu/home/uj-vizeken-irosuli/#Alapelvek oldalon találhatók meg.

Szerzői Jogok

A Tag az alkotás értékelésre történő beküldésével igazolja, hogy az értékelés nem sérti harmadik személy jogait, illetve minden érintett harmadik személytől rendelkezik felhatalmazással arra hogy értékelés céljára az Üzemeletető részére továbbítsa. A Tag szavatolja, hogy műve egyéni, eredeti jellegű, harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely az Üzemeltetőt korlátozna vagy megakadályozná a szolgáltatás nyújtásában. Ezen pont megszegéséért a Tag teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. Az itt leírtakat az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni és azok Tag általi megszegéséért a felelősségét teljes mértékig kizárja.

A Tag az alkotás beküldésével hozzájárul, hogy az értékelésre benyújtott alkotások a megrendelésnek megfelelően feltöltésre kerüljenek az Írósuli és /vagy irodalmipályázat.hu weboldalra.

Az alkotás szerzői joga a Tagot illeti meg, az Írósuliba értékelésre beküldött alkotásokkal szabadon rendelkezhet. Az Üzemeltető az adott alkotást csak és kizárólag a Tag írásbeli hozzájárulása esetén jogosult az Írosuli céljaitől eltérő módon saját célokra felhasználni.

A Tag hozzájárul az Írósuli által szervezett rendezvényeken készült fényképeknek az Üzemeltető által üzemeltetett irodalmipályázat.hu weblapon történő megjelenítéséhez.

Szolgáltatás részletezése
Tagsággal járó szolgáltatások és kedvezmények

Az éves részvételi díj megfizetésével a Tag

 • az Írósuli internetes felületén olvashatja a többi Tag által beküldött alkotásokat és a hozzá tartozó értékeléseket (amenyiben a másik Tag oly módon rendelte meg az Értékelési szolgáltatást, hogy az értékelés a Tagok számára publikus lehet)
 • az irodalmipályázat.hu által kíirt pályázatoknál a pályázati kiírásban szereplő kedvezményeket kapja
 • Az Üzemeltető által szervezett, irodalommal kapcsolatos rendezvényeken a Tagok számára meghírdetett kedvezményeket vehet igénybe
Értékeléssel kapcsolatos szolgáltatások

Az értékelési szolgáltatás magában foglalja a kiválasztott értékelővel a kapcsolattartást, az alkotás és az értékelés megjelenítését az Írósuli weboldalán a megrendelésnek megfelelő módon (Privát vagy a Tagok számára publikus módon).

Költségek és kedvezmények

Az Írósuli által nyújtott szolgáltatások díjazása a Tagok számára elérhető kedvezmények az http://www.irodalmipalyazat.hu/home/uj-vizeken-irosuli/#ktg oldalon találhatók meg. A szolgáltatások díjazásának változása esetén az Üzemeltető köteles a Tagokat a díjváltozásról 30 nappal a díjváltozás hatálybalépése előtt hírlevélben tájékoztatni.

Kapcsolattartás

Az Üzemeltető az irodalmipályázat.hu speciális, csak Tagoknak szóló hírlevelében, az Írosuli és az irodalmipályázat.hu internetes felületen, valamint az info(kukac)irodalmipályázat.hu e-mail címen keresztül tart kapcsolatot a Tagokkal. A hírlevélben történő kapcsolattartás feltétele a Tagok irodalmipályázat.hu oldal saját fiókjában történő nyilatkozata arról, hogy szeretne hírlevelet kapni. A Tag barmikor leiratkozhat a hírlevélről. Tekintettel arra, hogy bizonyos információk csak hírlevélen keresztül jutnak el a Tagok részére, ezért az Üzemeltető nem vállal felelősséget a hírlevélről történő leiratkozás által bekövetkezett károkért.

Működési szabályzat
Jelentkezés

Az Írósuliba jelentkezni a Jelentkezési lap kitöltésével és a info(kukac)irodalmipalyazat.hu e-mail címre történő elküldésével lehet. Jelentkezési lapot kitöltve, aláírás után szkennelt formátumban kell a megadott e-mail címre elküldeni.  A jelentkezési lap elküldését követően 3 napon belül kell az éves részvételi díjat megfizetni a MIG-ráció Kft 12011351-01236410-00100006 számú számlájára. A tagság kezdete a részvételi díj bankszámlára történő megérkezésének napja. A tagság egy évig érvényes. A Tag részére az irodalmipályázat.hu oldalon az Írósuli jogosultságok, a tagság kezdetét követően 3 munkanapon belül beállításra kerülnek. Az éves részvételi díjról az Üzemeltető 15 napon belül számlát állít ki, melyet e-mailen megküld a Tag részére.

Mű beküldése értékelésre

Értékelésre alkotást beküldeni az erre kialakított word formátumú sablonban lehetséges. A sablon letölthető az http://www.irodalmipalyazat.hu/home/uj-vizeken-irosuli/#doksik oldalról. A sablon fejlécében található adatok kitöltése kötelező. A sablonba illesztett alkotást az irodalmipályázat.hu oldal http://www.irodalmipalyazat.hu/aktualis-palyazat/palyazat-beadasa/ menüpontban kell beküldeni. A pályázat választómezőnél az Írósuli kategóriát kell választani. Az összes adat kitöltése kötelező. A feltöltést követően a rendszer elküldi az alkotáshoz kapcsolódó regisztrációs kódot. Ezt követően szükséges az értékelési díj átutalása a választott kategóriának megfelelően a MIG-ráció Kft 12011351-01236410-00100006 számú számlájára. A megjegyzés rovatban szükséges a regisztrációs kód megadása. Az értékelési díjról az Üzemeltető 15 napon belül számlát állít ki, melyet e-mailen megküld a Tag részére. Az értékelési díj bankszámlára történő beérkezését követően az alkotás megküldésre kerül az értékelő számára, aki 15 napon belül elvégzi az értékelést. Az értékelő a szöveges értékelés mellé ad egy pontszámot is 1-10-ig terjedő skálán.

Az értékelés és a javaslat terjedelme meg kell hogy haladja a 2000 leütést. Az alkotás az értékeléssel együtt az értékelési díj számlára történő megérkezésétől számított 18 napon belül feltöltésre kerül a választott kategóriának megfelelően:

 • az Írósuli, Tagok számára elérhető felületére az értékeléssel együtt, anoním módon
 • az Írósuli, Tagok számára elérhető felületére az értékelés nélkül anoním módon, az értéklés ez esetben csak a saját fiókban tekinthető meg, kizárólag a Tag számára
 • amennyiben az alkotás 9-10 pontot kap, akkor az felkerülhet az Írósuli weboldal legjobb alkotások aloldalára a szerző nevének feltüntetésével
Felfüggesztés

Amenyiben a Tag megszegi a jelen szabályzat rendelkezéseit, valamit nem tartja be az Alapelvekben foglaltakat, Üzemeltető jogosult a Tag Írósulival kapcsolatos jogosultságainak felfüggesztésére. Felfüggesztés esetén a részvételi díjból visszatérítés nem történik.

 

Alapelvek (lap tetejére)

 1. A Tagok elsődleges célja irodalmi képességeik fejlesztése.
 2. A Tagok elfogadják az értékelő által adott értékelést. Természetesen nem kötelező vele egyetérteni, de az irodalomban rejlő nagyfokú szubjektivitás miatt nem kezdenek vitába az értékelés kapcsán.
 3. A Tagok nem hivatkoznak a kapott értékelésre különböző irodalmi orgánumoknál. Az értékelés a Tagok saját fejlődését szolgálja és nem az alkotás megjelenését támogatja.
 4. Az írói szabadság maximális elfogadása mellett az Írósuliba beküldött alkotások nem tartalmazhatnak politikai tartalmat, valamint olyan tartalmat, mely zavarhat egy másik Tagot vagy bármely Írósuli weboldal látogatót kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt.

 

Értékelők (lap tetejére)

Az alábbi írók, irodalmárok közül a Tagok választhatják ki az értékelő személyét. Az értékelők nevére kattintva rövid ismertetőt olvashatnak a Tagok az értékelő irodalmi munkásságáról.

Kiss Judit Ágnes Kukorelly Endre Tarján Tamás    

   

 

Költségek és kedvezmények (lap tetejére)

Éves részvételi díj

Az Új Vizeken Írósuli éves részvételi díja bruttó 8 400 forint. A részvételi díjat az Üzemeltető 12011351-01236410-00100006 számú számlájára kell átutalással megfizetni a Jelentkezési lap elküldését követően. A tagság kezdete a részvételi díj bankszámlára történő megérkezésének napja. Ezen dátumtól kezdődően jogosult a Tag az Írósuli szolgáltatásait és kedvezményeit igénybe venni egy éven keresztül.

Értékelési díj

Az értékelés díja a leütésszám függvényében két kategóriába sorolható:

Alap értékelési díj: Ebben az esetben a beküldött alkotás az értékelést követően az értékeléssel együtt megjelenik az Írósuli csak a tagok számára látható oldalán anonim módon.

Privát értékelési díj: Ebben az esetben a beküldött alkotáshoz kapcsolódó értékelés csak a Tag számára lesz látható a Tag saját fiókjában.

Leütésszám Alap értékelési díj Privát értékelési díj
0 - 6000 4 700  6 000
6001 - 15 000 7 000 8 000
15 000 felett egyedi megállapodás szerint
Kedvezmények
 • az első 20 belépő tag számára a részvételi díjból 50% kedvezményt biztosítunk, így a részvételi díj számukra 4 200 forint
 • minden Tag számára az első alkotás beküldése esetén nem számítunk fel értékelésí díjat, amennyiben a beküldött alkotás leütésszáma nem haladja meg a 15 000 karaktert
 • a beküldött művek alapján kapott pontokat összesítjük és minden 70 pont után egy mű értékelését díjmentesen bíztosítjuk a Tagok számára
Egyéb kedvezmények
 
 • az irodalmipályázat.hu által kíirt pályázatoknál a pályázati kiírásban szereplő kedvezményeket kapja
 • Az Üzemeltető által szervezett, irodalommal kapcsolatos rendezvényeken a Tagok számára meghírdetett kedvezményeket vehet igénybe

 

Letölthető dokumentumok (lap tetejére)

Dokumentum leírása Dokumentum neve
Ezen dokumentum rögzíti az Új Vizeken Írósuli szabályait, folyamatainak leírását valamint a jogi kereteket.  Szabályzat
A Jelentkezési Lap PDF formátumú dokumentum, melyet kitöltve és aláírva kell elküldeni az info(kukac)irodalmipalyazat.hu címre csatlakozási szándék esetén. A tagság csak a részvételi díj megfizetésével válik érvényessé. Jelentkezési Lap
Ezen word sablonban kell beküldeni az értékelésre szánt alkotásokat. Nagyon fontos az első rész pontos kitöltése. Dokumentumsablon