1 Kiíró és a Támogatók

A MIG-ráció Kft (a továbbiakban: Kiíró) irodalmi pályázatot hirdet Versképek címmel. A pályázatra bármely magánszemély jelentkezhet.

Pályázat támogatói:

 • Tiszatájonline online kulturális magazin (továbbiakban: Támogató)
 • Tiszatáj irodalmi folyóirat (továbbiakban: Támogató)
 • Regionális Összművészeti Központ (REÖK Szeged) (továbbiakban: Támogató)

Szeged Megyei Jogú város Önkormányzata 2014. május 17 - július 13. között rendezi meg a XV. Táblaképfestészeti Biennálét. A képzőművészeti eseményének a REÖK (Regionális Összművészeti Központ) épülete ad otthont. A rangos országos képzőművészeti találkozó – a hagyományokhoz hűen – a hazai táblaképfestészetről igyekszik átfogó és hiteles képet nyújtani.

A Versképek irodalmi pályázat a XV. Táblaképfestészeti Biennáléhoz kapcsolódó pályázat.

A Kiíró tulajdonát képezik a következő domain nevek:

 • www.novellapalyazat.hu, www.irodalmipalyazat.hu, www.verspalyazat.hu, www.irodalmipályázat.hu

Jelen pályázatot az ezen domain nevekhez kapcsolódó weboldalon (továbbiakban: irodalmipályázat.hu) hirdeti meg.

2 Téma meghatározása

A beadandó pályázat témájául a XV. Táblaképfestészeti Biennáléra beadott képzőművészeti alkotások közül kiválasztott következő 4 alkotás szolgál:

 • Wahorn András:    Kívül - belül
 • Fürjesi Csaba:    A vízöntő éve
 • Dobó Bianka:      Állomás
 • Szabó Ábel:       Elhagyott üzem

A beadandó műnek kapcsolódnia kell a fent felsorolt alkotások képi világához, vagy a címéhez.

Az alkotások élőben megtekinthetők a REÖK Palotában (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 56.) illetve kép formátumban az irodalmipalyzat.hu valamint a tipptar.hu oldalon.

3 A pályázat alapadatai

        
Résztvevők köre 18. életévüket betöltött magánszemélyek
Nyilvánosság anoním pályázat, a nyertes személye csak az elbírálást kővetően válik ismertté a zsűritagok számá
Nevezési díj nincs
Pályázatok száma egy alkotó maximum 2 pályázat benyújtására jogosult, azonban 2 pályázat benyújtása esetén a pályázatoknak nem lehet ugyanazon kép a témája
Érvényességi feltételek:

regisztráció az irodalmipályázat.hu weboldalon legkésőbb az eredményhirdetést megelőző 15. napig, tekintettel az azonosításra

pályázati feltételek és a kapcsolódó nyilatkozatok elfogadása

Benyújtási határidő 2014. június 15.  23:59:59
Határidő előtti lezárás A Kiíró a pályázatot a meghirdetett beadási határidő előtt lezárja, amennyiben a benyújtott pályázatok száma eléri az 150 db-ot. Erről az irodalmipályázat.hu weboldalon és facebook oldalon ad tájékoztatást

4 Benyújtandó mű

A benyújtandó alkotás műfaja:    vers

Tartalmi megkötések:             Politikamentesség

Terjedelme:                      Maximum 7 000 leütés

Egyéb:                           Eddig még meg nem jelent, máshol még fel nem használt művek beérkezését várjuk.

5 Díjazás

 • I. díj      25 000 Ft  + könyvcsomag + 2 db a Szegedi Szabadtéri Játékok egyik előadására szóló belépőjegy
 • II. díj     15 000 Ft  + könyvcsomag + 2 db a Szegedi Szabadtéri Játékok egyik előadására szóló belépője
 • III. díj    10 000 Ft  + könyvcsomag + 2 db a Szegedi Szabadtéri Játékok egyik előadására szóló belépőjegy

A díjakat a pályázók részére a Támogató bíztosítja és fizeti meg. A díjak nettó összegek.

A díjazott alkotások megjelenítésre kerülnek a Tiszatáj irodalmi magazin internetes vagy papíralapú kiadásában, amennyiben a zsűri döntése értelmében a szakmai színvonaluk megfelelő. A művek megjelenéséért a nyereményen kívül egyéb díjazás nem jár.

6 Zsűri és az elbírálás folyamata, lebonyolítás

6.1 Zsűri tagjai   

 • Zalán Tibor
 • Kollár Árpád

A zsűri tagjairól bővebb információ az irodalmipályázat.hu oldalon található.

A Kiíró jogosult a zsűri tagjainak számát növelni. Erről az irodalmipályázat.hu oldalon tájékoztatja a pályázókat.

6.2 Az elbírálás folyamata

A beérkezett Műveket, a beérkezés sorrendjében a kártyaleosztás elveinek figyelembevételével kapja meg az egyik zsűritag. A zsűritag saját véleménye alapján értékeli a hozzá beérkezett Műveket, és kiválasztja azokat a Műveket, melyek a következő fordulóba kerülnek.

A második fordulóba 20 db Pályázat kerül a Zsűri döntése értelmében. Ezen Műveket minden zsűritag elolvassa és közösen választják ki az első három helyezett Művet.

6.3 Pályázat feltöltése

A pályázati anyagot elektronikusan MS Word formátumban kell benyújtani. A fájlt és a hozzá kapcsolódó jeligét az irodalmipályázat.hu weboldal „Aktuális pályázat/pályázat benyújtása” menüpontjában kell feltölteni.

Formai követelmények:            

 • A Művet a Kiíró által meghatározott MS Word sablonba kell beilleszteni. A sablont az irodalmipályázat.hu oldalról lehet letölteni. A feltöltendő file nevének a jeligét kell adni.
 • A dokumentum nem tartalmazhat képeket, hivatkozásokat.

A pályázat feltöltéséhez a következő adatokat kell megadni:

 • Pályázat (választó mező, jelen esetben: Versképek)
 • Jelige
 • A feltöltendő fájl
 • Számlázási név
 • Számlázási cím
 • E-mail

A számlázási adatok kitöltése is szükséges függetlenül attól, hogy a pályázatnál nincs nevezési díj. Az adatok megadását követően a rendszer előállítja a regisztrációs kódot, melyet megjelenít a felületen és elküld a megadott e-mail címre.

A dokumentum feltöltésének feltétele a pályázati kiírás feltételeinek elfogadása.

6.4 Pályázat ütemterve

Benyújtási határidő:    2014.06.15 éjfél.

A pályázat a benyújtási határidő előtt lezárul, amennyiben a beérkezett alkotások száma eléri a 150-et. A pályázat lezárásáról az irodalmipályázat.hu weboldalon adunk tájékoztatást.

 

Anonimitás felfedése:   2014.07.01 – 2014.07.10

Eredményhirdetés:       2014.07.13

A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy az ütemtervet megváltoztassa, erről az irodalmipályázat.hu weboldalon ad tájékoztatást.

6.5 Eredményhirdetés

Eredményhirdetésre a XV. Táblaképfestészeti Biennálé zárónapján, 2014. július 13-án kerül sor. A nyertesek nevét az irodalmipályázat.hu weboldalon is közzétesszük. Az eredményhirdetés pontos részleteiről a Kiíró az irodalmipalyazat.hu oldalon ad pontos tájékoztatást.

6.6 Pályázatok megjelenítése az irodalmipályázat.hu honlapon

A pályázó tudomásul veszi, hogy minden benyújtott alkotás– amennyiben a kiírási feltételnek megfelel – az irodalmipályázat.hu oldalon megjelenítésre kerül, a pályázat lezárultát követően a „Olvasószoba” menüpontban továbbra is nyilvánosan megjelenik, onnan a pályázó kifejezett kérésére sem kerül eltávolításra.

Amennyiben a beékezett mű a Kiíró megítélése szerint jogellenes, sértő, fenyegető, másokat zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, becsületsértő, mások magánéletét sértő, gyűlölködő, vagy faji, etnikai vagy más tekintetben kifogásolható részeket tartalmaz, úgy azt az irodalmipályázat.hu oldalon nem jeleníti meg. A megjelenítésből kizárt művek – az írói szabadságra való tekintettel – a versenyben részt vesznek.

7 Jogi és szerzői jogi feltételek

A pályázó a pályázat beküldésével igazolja, hogy a pályázaton való részvétele nem sérti harmadik személy jogait, illetve minden érintett harmadik személytől rendelkezik felhatalmazással a pályázatban való részvételre. A pályázó szavatolja, hogy műve egyéni, eredeti jellegű, harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a Kiírot a Mű jelen szabályzat szerinti felhasználásában korlátozná, vagy megakadályozná. Ezen pont megszegéséért a pályázó teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. Az itt leírtakat a Kiíró nem köteles ellenőrizni és azok Pályázó általi megszegéséért a felelősségét teljesen kizárja.

A pályázó Művének beküldésével hozzájárul, hogy a benyújtott Művek az alkotó nevének feltüntetésével felkerüljenek az irodalmipályázat.hu weboldalra, valamint a Kiíró és a Támogató az alkotó nevének feltüntetésével szabadon használhassa a benyújtott Művet, Műveket vagy azok egyes részleteit saját üzleti céljaira.

A pályázó pályázata, illetve pályázatai beküldésével feltétlenül és visszavonhatatlanul felhasználási jogot engedélyez a Kiíró és a Támogató részére – kizárólagosan, teljes körűen, korlátozásmentesen és ingyenesen – az általa írt műre (a „Mű”) vonatkozó valamennyi, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény (az „Szjt.”) III. fejezetében meghatározott vagyoni jog és az ott felsorolt összes felhasználási forma vonatkozásában. Ennek alapján a Kiíró és a Támogató különösen, de nem kizárólagosan jogosult a Művet, többszörözni és terjeszteni, továbbá a Műre vonatkozó jogait korlátozásmentesen harmadik személyekre átruházni, a Műre vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási jogot engedélyezni (így különösen, de nem kizárólagosan: jogosult a Művet stilisztikailag, helyesírásilag javított, illusztrálva az irodalmipályázat.hu  weboldalon megjelentetni.), korlátozás nélkül jogosult a Művet bármilyen adathordozón, módon rögzíteni és átmásolni, saját egyoldalú döntése alapján akár közvetlenül, a saját nevében is jogosult fellépni a szerzői jog megsértése esetén a jogsértővel szemben, akár az Szjt. 98. paragrafusának (1.) bekezdésében írt felhívási kötelezettség és határidő mellőzésével is.

A Pályázó a pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiírót a fenti jogok területi és időbeli korlátozás nélkül illetik meg, továbbá a felhasználás módját és mértékét illetően sem kötik korlátok. A pályázó tudomásul veszi, hogy a Kiírót és a Támogatót nem terheli hasznosítási kötelezettség a Művel kapcsolatban.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a díjazott Művek vonatkozásában harmadik személynek engedélyt nem adhat a Mű használatára és bármilyen formában történő megjelenítésére. Ez alól kivételt képez a könyv alakban való megjelentetés, mely esetben Pályázó köteles írásban tájékoztatni Kiírót és hozzájárulását adni ahhoz, hogy Kiíró ezen információt saját üzleti és marketing céljaira felhasználhassa.

A Kiíró a nem díjazott művek vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a szerző a Művet a pályázat eredményhirdetését követően szabadon felhasználhatja.

A pályázó hozzájárul nevének és az eredményhirdetésen készült fényképeknek a Kiíró által üzemeltetett irodalmipályázat.hu weblapon történő megjelenítéséhez.